Search
tr-TRen-US
Friday, December 1, 2023

Yeraltı ve Yerüstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi

Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasının yürütüldüğü İstanbul, ülkemizin en önemli şehridir. Bu kentimizin işlevlerini tam olarak, aksamadan ve en düşük maliyetle yerine getirebilmesi, ekonomik değerlerin oluşmasına temel olan hareketliliğin kolay, kesintisiz ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması ile mümkün olabilir. Her geçen gün artan ve büyük ekonomik kayıplara yol açan trafik sıkışıklığı, uzayan ve kişileri bezdiren yolculuk süreleri, bir türlü azaltılamayan trafik kazaları, sağlığımızı tehdit eden boyutlara ulasan hava ve gürültü kirliliği, ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğinin önemli göstergeleridir.

İstanbul Kalkınma AjansıT.C. Kalkınma Bakanlığıİstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul’un ulaşım sisteminin büyük ölçekte karayolu ulaşımına dayanması ve kurulu altyapının nüfus yoğunluğu ve motorlu taşıt sayısındaki artışı karşılayacak ölçüde tesis edilememiş olması büyük sorunları beraberinde getirmektedir. Hızlı şekilde büyümeye devam eden bir metropolde bu sorunların, ulaşım araçları ve yöntemleri çeşitlendirilmeden çözülmesi mümkün değildir. Ağırlıklı olarak klasik karayolu ulaşımına dayalı bir sistemi yeraltı ve yerüstü raylı sistemlere doğru yönlendirmek ve mevcut altyapıyı gelişmiş teknolojilerle etkin şekilde desteklemek için üniversitelerin, ilgili bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının yanında bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir arada bulundukları bir yapının kurulması gereklidir.

Projemiz; İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi genel amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek disiplinler arası çalışmalarla ulaşım sorunlarına akılcı ve yenilikçi çözüm önerileri getiren, bünyesinde yer alacak ulaşım, metro ve altyapı sektörlerinin temsilcileri ile yerel yönetimleri ve üniversiteleri buluşturan, sektörün eğitim eksikliklerini gidererek, verimliliği ve kaliteyi arttırmaya yardımcı olacak bir merkezin kurulması amaçlanmaktadır. Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla ulaşım alanında yenilikçi ve katma değeri yüksek çözümler yerli olarak üretilebilecektir. Bu ürünler ithal ikamesi sağlamanın yanı sıra yurtdışına yüksek katma değerli eğitim, bilgi ve teknolojinin pazarlanmasına ve bu alanda İstanbul’un bir marka haline gelmesine de yardımcı olacaktır.

Özel Amaçlar

1. Üniversiteler, kamu sektörü, yerel yönetimler ve özel sektör arasında işbirliği ağlarının, kümelenmelerin, bilgi ve teknoloji transferinin gerçekleşmesinisağlayacak, Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması
2. İstanbul yer altı ve yer üstü planlama araştırması sonuçlarının yer alacağı ulaşım planlaması kitapçığının 1.000 adet basılması ve dağıtılması
3. İstanbul Ulaşım planlaması ve yeni kazı metotlarının araştırılması, planlama kütüphanesinin oluşturulması konusunda sektörel ortaklar ile AR-GE ağı kurulması, 10 özel sektör yöneticisinin bu ağa katılımının sağlanması
4. Ulaşım planlaması konusunda doktora ve üstü derecede araştırmaların yapılması adına yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile işbirlikleri, öğrenci değişim programları ve eğitim anlaşmalarının yapılması
5. 1 adet doktora ve 1 adet yüksek lisans öğrencisinin yurt dışı yeni kazı teknolojileri ve trafik planlaması araştırma merkezlerinde eğitimlere katılması
6. Yurt dışı araştırma merkezlerinde çalışan en az bir akademik personelin Erasmus+ destekleri kapsamında davet edilmesi ve en az üç akademik personelinde eğitime gitmesi
7. Avrupa'da özellikle Hollanda, İtalya, İngiltere, Amerika ve Kanada’da bulunan merkezler ile ağ oluşturulması ve kümelenme faaliyetleri gerçekleştirmek, (AKATED)
8. Ulaşım ve yer altı kazı simülasyon laboratuvarı kurulması
9. Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile akademisyenler için ulaşım planlaması, ulaşım optimizasyonu, kazı teknolojileri dersleri için eğitim müfredatının hazırlanması, uygulanması
10. Özel sektörde metro kazıları, kazısız teknolojiler ve mikro tünel konusunda faaliyet gösteren teknik personele yönelik ders eğitim müfredatı hazırlanması uygulanması
11. İstanbul Medeniyet, Maltepe ve Fatih Sultan Mehmet Üniversiteleri’nde proje konusunu içeren eğitim ve seminerler vermek
12. Farklı disiplinlerde yer alan öğrencilere araştırma merkezinin tüm faaliyetlerini kapsayacak eğitimler vermek ve buna 200 öğrencinin katılımın sağlanması
13. Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde yer alan, boğaz karayolu alt geçidi, bağlantı yolları, Kadıköy-Kartal, Gebze-Ayrılık Çeşmesi Marmaray ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hatlarının optimizasyonu uygulama çalışmalarının yapılarak, buradan elde edilen bilgilerin ağ yapılanması kapsamında tecrübe olarak depolanması ve sektör ile akademik camiaya aktarılması amaçlanmaktadır.

Feragatname

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir.
“Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

YUPAM

“Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

FERAGATNAME

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir.

İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • +90 (216) 280 33 33
  • bilgi@yupam.org
  • Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak, D-100 Karayolu Yanyol, 34700 Üsküdar/İstanbul
Tüm Hakları Saklıdır 2023 by İstanbul Medeniyet Üniversitesi Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top