Search
tr-TRen-US
Monday, April 15, 2024

MERKEZ AĞ

İstanbul’un ulaşım sisteminin büyük ölçekte karayolu ulaşımına dayanması ve kurulu altyapının nüfus yoğunluğu ve motorlu taşıt sayısındaki artışı karşılayacak ölçüde tesis edilememiş olması büyük sorunları beraberinde getirmektedir. Hızlı şekilde büyümeye devam eden bir metropolde bu sorunların, ulaşım araçları ve yöntemleri çeşitlendirilmeden çözülmesi mümkün değildir. Ağırlıklı olarak klasik karayolu ulaşımına dayalı bir sistemi yeraltı ve yerüstü raylı sistemlere doğru yönlendirmek ve mevcut altyapıyı gelişmiş teknolojilerle etkin şekilde desteklemek için üniversitelerin, ilgili bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının yanında bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir arada bulundukları bir yapının kurulması gereklidir.

 

ÖZEL AMAÇLAR

  • Üniversiteler, kamu sektörü, yerel yönetimler ve özel sektör arasında işbirliği ağlarının, kümelenmelerin, bilgi ve teknoloji transferinin gerçekleşmesinisağlayacak, Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması
  • İstanbul yeraltı ve yerüstü planlama araştırması sonuçlarının yer alacağı ulaşım planlaması kitapçığının 1.000 adet basılması ve dağıtılması
  • İstanbul Ulaşım planlaması ve yeni kazı metotlarının araştırılması, planlama kütüphanesinin oluşturulması konusunda sektörel ortaklar ile AR-GE ağı kurulması, 10 özel sektör yöneticisinin bu ağa katılımının sağlanması
  • Ulaşım planlaması konusunda doktora ve üstü derecede araştırmaların yapılması adına yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile işbirlikleri, öğrenci değişim programları ve eğitim anlaşmalarının yapılması

YUPAM

“Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

FERAGATNAME

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir.

İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • +90 (216) 280 33 33
  • bilgi@yupam.org
  • Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak, D-100 Karayolu Yanyol, 34700 Üsküdar/İstanbul
Tüm Hakları Saklıdır 2024 by İstanbul Medeniyet Üniversitesi Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top