Search
tr-TRen-US

 

YUPAM

İstanbul’un ulaşım sisteminin büyük ölçekte karayolu ulaşımına dayanması ve kurulu altyapının nüfus yoğunluğu ve motorlu taşıt sayısındaki artışı karşılayacak ölçüde tesis edilememiş olması büyük sorunları beraberinde getirmektedir. Hızlı şekilde büyümeye devam eden bir metropolde bu sorunların, ulaşım araçları ve yöntemleri çeşitlendirilmeden çözülmesi mümkün değildir. Ağırlıklı olarak klasik karayolu ulaşımına dayalı bir sistemi yeraltı ve yerüstü raylı sistemlere doğru yönlendirmek ve mevcut altyapıyı gelişmiş teknolojilerle etkin şekilde desteklemek için üniversitelerin, ilgili bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının yanında bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir arada bulundukları bir yapının kurulması gereklidir.

Hangi Problemlere Çözüm Getiriyor?

Projemiz; İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi genel amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu Proje Kimin Tarafından Yürütülüyor?

“Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

Feragatname

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir.

Hizmetler

Simulatör

Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasının yürütüldüğü İstanbul

Devamı...

Püskürtme Beton Simulatör Eğitimi

Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasının yürütüldüğü İstanbul, ülkemizin en önemli şehridir. Bu kentimizin işlevlerini tam olarak, aksamadan ve en düşük maliyetle yerine getirebilmesi

Görüntüleme

Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasının yürütüldüğü İstanbul

Devamı...

Yeraltı Görüntüleme Eğitimi

Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasının yürütüldüğü İstanbul, ülkemizin en önemli şehridir. Bu kentimizin işlevlerini tam olarak, aksamadan ve en düşük maliyetle yerine getirebilmesi

Optimizasyon

Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasının yürütüldüğü İstanbul

Devamı...

Karayolu Kavşak Optimizasyonu

Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasının yürütüldüğü İstanbul, ülkemizin en önemli şehridir. Bu kentimizin işlevlerini tam olarak, aksamadan ve en düşük maliyetle yerine getirebilmesi

Yönetim

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri alanında uzman ve tecrübeli akademisyen

Devamı...

Proje Döngüsü Yönetimi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi YUPAM (Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi) olarak Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yönetimi eğitimleri alanında uzman ve tecrübeli akademisyen, proje ve saha deneyimi olan proje uzmanları tarafından verilmektedir.

Konular

 

 

Projenin Amaçları

Üniversiteler, kamu sektörü, yerel yönetimler ve özel sektör arasında işbirliği ağlarının, kümelenmelerin, bilgi ve teknoloji transferinin gerçekleşmesinisağlayacak, Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması
İstanbul yer altı ve yer üstü planlama araştırması sonuçlarının yer alacağı ulaşım planlaması kitapçığının 1.000 adet basılması ve dağıtılması
İstanbul Ulaşım planlaması ve yeni kazı metotlarının araştırılması, planlama kütüphanesinin oluşturulması konusunda sektörel ortaklar ile AR-GE ağı kurulması, 10 özel sektör yöneticisinin bu ağa katılımının sağlanması
Ulaşım planlaması konusunda doktora ve üstü derecede araştırmaların yapılması adına yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile işbirlikleri, öğrenci değişim programları ve eğitim anlaşmalarının yapılması

Rakamlarla Ulaşım Tercihleri

Karayolu
Denizyolu
Raylı Sistem
Yeraltı

Tercihler

Bu ürünler ithal ikamesi sağlamanın yanı sıra yurtdışına yüksek katma değerli eğitim, bilgi ve teknolojinin pazarlanmasına ve bu alanda İstanbul’un bir marka haline gelmesine de yardımcı olacaktır.

İstanbul’un ulaşım sisteminin büyük ölçekte karayolu ulaşımına dayanması ve kurulu altyapının nüfus yoğunluğu ve motorlu taşıt sayısındaki artışı karşılayacak ölçüde tesis edilememiş olması büyük sorunları beraberinde getirmektedir.

YUPAM

“Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

FERAGATNAME

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir.

İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • +90 (216) 280 33 33
  • bilgi@yupam.org
  • Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak, D-100 Karayolu Yanyol, 34700 Üsküdar/İstanbul
Tüm Hakları Saklıdır 2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri
Back To Top