Search
tr-TRen-US
Monday, April 15, 2024

Akademik Çalışmalar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi Programı Mühendislik Yönetiminin Temelleri

Mesken bölgesi olarak İstanbul’un Anadolu yakasını kullanan halk, İstanbul’da günlük hayatın doğal akışın yansıması olarak sabah saatlerinde evlerinden ayrılarak Avrupa yakasındaki iş yerlerine hareket etmektedir. Akşam saatlerinde ise aynı doğal akış bu kez ters yönde çalışmakta ve halk işlerinden çıkarak Anadolu yakasındaki evlerine dönmektedir. M4 Kadıköy-Kartal Metro Hattı da, bu hayat akışı içerisinde toplu taşımanın önemi bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmada, yolcu yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı olarak M4 metro sefer saatlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Devamı...

Metro Tünellerinde Yüksek Gerilim Ve Alçak Gerilim Hatlarının Beraber Yapılmasının Araştırılması

Proje, yüksek gerilim hatlarının yanında alçak gerilim hatlarının etkilenip etkilenmediğini, etkilenmiyorsa kazı maliyetinin ortadan kaldırıp bu hatların metro tünellerinden geçirilmesini amaçlar ve sorgular, konu ile ilgili Türk Telekom’un ilgili çalışanlarından destek alınmıştır.

Çalışma M4-Kadıköy-Tavşantepe metro hattını kapsamaktadır, araştırmalar ve testler bu alanda yapılmıştır, metro hattı içerisinde yüksek gerilim kaynaklarının oluşturduğu manyetik alanın ölçüm sonuçları İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Beyaz Masa biriminden temin edilmiştir ve bu manyetik alanın çeşitli data kabloları üzerindeki etkisi sorgulanmıştır.
Kablolama sistemleri olarak bakır ve fiber kablolar referans alınmıştır, proje içerisinde bu kablolarla ilgili detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Optimum, yani manyetik alandan en az etkilenen kablolama sistemi bulunmaya çalışılmıştır.

Maliyetler hesaplanıp metro hattının kullanılmasının avantajları ve dezavantaları belirlenmiştir.

Yeni yapılacak olan projeler için yeni teknoloji öneri yapılmıştır. Söz konusu teknolojinin alt yapı çalışmalarını pozitif yönde etkilemesi ön görülmüştür. Yine ilgili teknolojinin maliyet hesapları paylaşılmıştır ve kıyaslamalarda bulunulmuştur.

Devamı...

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Projesinde Tünellerde İkinci Kaplama Olarak Dökme Beton Kullanımı İle İkinci Kaplama Olarak Shotcrete (Püskürtme Beton)’İn Maliyet ve Süre Karşılaştırılması

Tünel kaplama yöntemleri tarih boyunca aşamalı olarak değişip gelişme göstermiş ve bu yöntemlerden en fizibıl ve en ekonomik olanı tercih edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada da İstanbul Metro Ağının bir parçası olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesinde tünellerde ikinci kaplama olarak dökme beton kullanımı ile ikinci kaplama olarak shotcrete(Püskürtme beton) kullanımının uygulama süresi ve maliyet olarak karşılaştırılması değerlendirilecektir.İstanbul Metro ağının ilk inşaatı 1992 yılında başlamış ve Ekim 2000 de halk’a hizmet vermeye başlamıştır. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro Projesi (UUCMP) bu ağın bir parçası ve bu çalışmanın konusudur. Proje Mart 2012 tarihinde başladı ve halen yapım aşamasındadır. Proje sahibi Istanbul Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici ise Doğuş İnşaat şirketidir. UUCMP Marmaray denizaltı Metro projesine Üsküdar istasyonu ile entegre olacak. UUCMP 20 km uzunluğunda çift tüp ana hattı tünel ve 16 istasyondan oluşur.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro Projesi (UUCMP)’in Ana hat tünelleri 4 (TBM=Tunnel Boring Machine) Tünel Delme makineleri tarafından kazılmış olup diğer tüneller ise NATM tarafından kazıldı.Ancak yalnızca NATM’in zayıf kaya ve toprak koşullarında kullanılması elverişli değildir.Bu nedenle, zayıf kaya ve toprak koşullarında yüzey ve yeraltı deformasyonlarını denetlemek için NATM kullanmanın yanısıra UAM de ek takviye olarak kullanılmıştır.

Sonuç olarak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro Projesi (UUCMP)’inde UAM ve NATM’in aynı bölgede uygulanması sırasında ikinci kaplama olarak dökme beton kullanımı ile ikinci kaplama olarak shotcrete(Püskürtme beton) kullanımının süresi ve maliyeti üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması incelenecektir.

Devamı...

Metro İstasyonu Simülasyonu

Yaklaşık beş bin yıllık bir geçmişi olan simülasyon günümüz rekabet ve sürdürebilirlik açısından hayatımızda giderek artan bir şekilde yer almaktadır ve güvenlik mühendisliği, test, eğitim, öğretim ve video oyunları gibi birçok alanlarda benzetim teknikleri kullanılmaktadır.

Günümüzde hızla gelişen teknolojiyle birlikte şehirlerde metro kullanım ihtiyacı artmış bulunmaktadır. Yapılacak yerin zemin şartlıları bakımından metro yapımında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Hangi tip istasyonun yapılmasının seçimi konusunda bakılması gereken üç nokta mevcuttur. Birincisi, yapılacak istasyon için iki tünel tipinin yapılma süreleri bakımından incelenmesi, ikincisi yapılacak istasyon için iki tünel tipinin de maliyetlerinin analizi ve üçüncü olarak ise yapılacak olan istasyonların yolcu yoğunluk bakımından analizi ile hangisinin yapılacağına karar verilmesidir. Bu projede iki farklı tünel tipinin sadece yolcu yoğunluk bakımından hangisinin daha efektif olacağına karar verilmiştir. Bu projenin temel amacı, yapımı gerçekleştirilen Çakmak istasyonu ile yerine yapılması planlanan alternatif istasyonun yolcu yoğunluğu bakımından mukayese edilerek bir sonraki yapılacak olan istasyonlara örnek teşkil edip hangisinin yapılmasının daha uygun olduğunun tespit edilmesidir.

Projede uygulanacak simülasyon uygulaması ise İstanbul’da yapılmakta olan Üsküdar - Ümraniye – Çekmeköy metro hattının bir istasyon durağı olan Çakmak istasyonun ve onun yerine yapılması düşünülen alternatif istasyonun MassMotion programda çizilip simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon belirlenen koşul ve şartlarda yani Çakmak istasyonun AutoCAD çizimi ve yerine yapılması planlanan alternatif istasyonun SketchUp çizimlerindeki ölçüler baz alınarak MassMotion programında istasyonlar çizilip, yolcu veri setleri girilip çalıştırılmasıyla sonuçlar analiz edilmiştir. Yolcu yoğunluk haritalarına bakılarak yoğunluğun olmadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda simülasyonda mevcut olan yürüyen merdiven ve asansör sayılarının kullanımları incelenerek yolcu yoğunluğu bakımından az ya da fazla olduğu tespit edilmiş olup alternatif istasyondaki iki adet asansör ve iki adet yürüyen merdiven azaltılabilir sonucuna ulaşılmıştır. Peronlara ulaşma süreleri ve peronlardan yüzeye ulaşma süreleri incelenerek Çakmak istasyonu yerine alternatif istasyonun yapılacağı görülmektedir.

Devamı...

Raylı Sistemlerde Erişilebilirlik Kalitesi - Yolcu Sistemi ile Entegrasyon Kalitesi

İstanbul gerek tarihi gerek coğrafi konumu açısından başta Türkiye olmak üzere dünyanın en önemli ve en kalabalık kentlerinden bir tanesidir. Asırlardır varlığını sürdüren bu büyük şehir yıllar geçtikçe nüfusunu kat ve kat arttırmış ve 2016 verilerine göre şu an için 15 milyon civarlarına ulaşmıştır.

Bu projede İstanbul’da mevcut halde bulunan raylı sistem (metro) hatlarının güzergahlarını ve entegre noktalarını içermektedir. Ayrıca kentimizdeki metro sistemi incelendikten sonra dünyanın metropol şehirlerindeki metro sistemleriyle ilgili bilgiler ve görseller de paylaşılmıştır.

İstanbul’daki metroların engelli yolcular ve diğer yolcular tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olup olmadığı da yapılan araştırma sonucunda ortaya konulmuştur. İstasyona gidiş güzergahından başlayıp peronda trene ulaşıncaya kadar geçen süreç şahsım tarafından çekilen görseller vasıtasıyla raporda belirtilmiştir.

Devamı...

Dersler

 • 1. KAZISIZ TEKNOLOJİLER

  Kazısız Teknolojiler
  (Trenchless Technologies)


  Kazısız teknoloji; yeraltı hatlarının döşenmesi, değiştirilmesi, incelenmesi, yerlerinin tespit edilmesi ve kaçakların belirlenmesi eylemlerinin toprak yüzeyinden en az kazı yapılarak gerçekleştirilmesidir.

  Devamı...
 • 2. PÜSKÜRTME BETON

  Püskürtme Beton
  (Shot-Crete)


  Püskürtme beton; agrega, çimento, su ve priz hızlandırıcı katkı karışımının boru hattı içerisinden basınçlı havayla taşındığı, püskürtme ile yerleşen beton olarak tanımlanır.

  Devamı...
 • 3. ULAŞIM PLANLAMA

  Ulaşım Planlama

  Bu ders kapsamında ulaşım planlaması ve ilgili kavramlara, seyahat talebi ve tahmini, ulaşım mühendisliği, trafik kontrol sistemleri ve ilgili kavramların açıklanmasına ve Türkiye’deki kent içi ulaşım planlaması çalışmalarının değerlendirilmesine değinilecektir.

  Devamı...
 • 4. PLAXIS 3D UYGULAMALARI

  Plaxis 3D Uygulamaları
  Sonlu Elemanlar Modelleme


  Karmaşık mühendislik problemlerinin basite indirgenerek kontrol edilebilir parçalarla çözümünü sağlayan sonlu elemanlar metodu pek çok mühendislik uygulamasında kullanılan yaygın ve kullanışlı bir çözüm metodudur.

  Devamı...
 • 5. TÜNEL KAZI YÖNTEMLERİ

  Tünel Kazı Yöntemleri
  NATM ve TBM


  Yöntemin ana felsefesinin altında iki unsur yer almaktadır. Bunlardan ilki; yeraltı kazısında kazılan kayayı desteklemek yerine güçlendirmek, yani çevre kayacın bir miktar rahatlamasına izin vererek, ilk kazıdan sonra ortaya çıkan yüksek basınçları taşımak yerine, çevre ...

  Devamı...

YUPAM

“Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

FERAGATNAME

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir.

İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • +90 (216) 280 33 33
 • bilgi@yupam.org
 • Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak, D-100 Karayolu Yanyol, 34700 Üsküdar/İstanbul
Tüm Hakları Saklıdır 2024 by İstanbul Medeniyet Üniversitesi Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top