Search
tr-TRen-US

Püskürtme Beton Simülatör Eğitimi

Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasının yürütüldüğü İstanbul, ülkemizin en önemli şehridir. Bu kentimizin işlevlerini tam olarak, aksamadan ve en düşük maliyetle yerine getirebilmesi, ekonomik değerlerin oluşmasına temel olan hareketliliğin kolay, kesintisiz ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması ile mümkün olabilir. Her geçen gün artan ve büyük ekonomik kayıplara yol açan trafik sıkışıklığı, uzayan ve kişileri bezdiren yolculuk süreleri, bir türlü azaltılamayan trafik kazaları, sağlığımızı tehdit eden boyutlara ulasan hava ve gürültü kirliliği, ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğinin önemli göstergeleridir.

İstanbul’un ulaşım sisteminin büyük ölçekte karayolu ulaşımına dayanması ve kurulu altyapının nüfus yoğunluğu ve motorlu taşıt sayısındaki artışı karşılayacak ölçüde tesis edilememiş olması büyük sorunları beraberinde getirmektedir. Hızlı şekilde büyümeye devam eden bir metropolde bu sorunların, ulaşım araçları ve yöntemleri çeşitlendirilmeden çözülmesi mümkün değildir. Ağırlıklı olarak klasik karayolu ulaşımına dayalı bir sistemi yeraltı ve yerüstü raylı sistemlere doğru yönlendirmek ve mevcut altyapıyı gelişmiş teknolojilerle etkin şekilde desteklemek için üniversitelerin, ilgili bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının yanında bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir arada bulundukları bir yapının kurulması gereklidir.

Projemiz; İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi genel amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek disiplinler arası çalışmalarla ulaşım sorunlarına akılcı ve yenilikçi çözüm önerileri getiren, bünyesinde yer alacak ulaşım, metro ve altyapı sektörlerinin temsilcileri ile yerel yönetimleri ve üniversiteleri buluşturan, sektörün eğitim eksikliklerini gidererek, verimliliği ve kaliteyi arttırmaya yardımcı olacak bir merkezin kurulması amaçlanmaktadır. Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla ulaşım alanında yenilikçi ve katma değeri yüksek çözümler yerli olarak üretilebilecektir. Bu ürünler ithal ikamesi sağlamanın yanı sıra yurtdışına yüksek katma değerli eğitim, bilgi ve teknolojinin pazarlanmasına ve bu alanda İstanbul’un bir marka haline gelmesine de yardımcı olacaktır.

Püskürtme Beton Simülatör Eğitimi

İstanbul’un ulaşım sisteminin büyük ölçekte karayolu ulaşımına dayanması ve kurulu altyapının nüfus yoğunluğu ve motorlu taşıt sayısındaki artışı karşılayacak ölçüde tesis edilememiş olması büyük sorunları beraberinde getirmektedir. Hızlı şekilde büyümeye devam eden bir metropolde bu sorunların, ulaşım araçları ve yöntemleri çeşitlendirilmeden çözülmesi mümkün değildir. Ağırlıklı olarak klasik karayolu ulaşımına dayalı bir sistemi yeraltı ve yerüstü raylı sistemlere doğru yönlendirmek ve mevcut altyapıyı gelişmiş teknolojilerle etkin şekilde desteklemek için üniversitelerin, ilgili bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının yanında bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir arada bulundukları bir yapının kurulması gereklidir.

3 Boyutlu Püskürtme Beton Simülatörü ile Püskürtme Beton Eğitimi

İstanbul'da beş yıl içerisinde yapılması planlanan yaklaşık 500 km metro tünelinin yarısı tünel delme makineleriyle yapılacak iken 250 km si de geleneksel tünel açma yöntemleri ile yapılacaktır. Tünel delme makinesiyle yapılan tünellerde delme işlemi makineyle ile yapıldıktan sonra tünel kaplaması da hemen akabinde prefabrik betonarme segmentlerin montajı yapılarak tamamlanmaktadır. Geleneksel tünelcilikte ise tünel kazısından sonra püskürtme beton ve çelik destek elemanları ile geçici destek yapıldıktan sonra kalıcı kaplama ayrıca bir betonarme yürür kalıp sisteminin tünele montajı ve ikinci kaplama betonun dökülmesiyle tamamlanmaktadır. Geleneksel tünelcilikte kullanılmakta olan püskürtme betonuyla istenen su geçirimsizliğinde ve kalitede beton elde edilemediği için ikinci kaplama betonu vibrasyonlu kalıplar kullanılarak dökülmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek ikinci kaplama kalıbının her farklı tünel kesiti için ayrı olarak imal edilmesi, gerekse ikinci kaplama betonuna bütün tünel kazı isleri tamamlandıktan sonra ancak dökümüne başlanabilmesi, metro tünellerinin tamamlanma süresinin ve maliyetinin artmasına sebep olmaktadır. İkinci kaplama gerektirmeyecek kalitede püskürtme betonu atılması sayesinde geleneksel metro tünel kazılarının daha kısa sürede ve daha düşük maliyete hizmete alınabilmesi imkânı söz konusu olacaktır.

Püskürtme betonun kalitesi karışımın teknik muhtevaya uygun hazırlanmasından sonra tamamen püskürtme betonu atan isçinin bilgi, tecrübesine isçilik kalitesine bağlı olmaktadır. Püskürtme betonu atacak personele yönelik eğitim programında püskürtme beton atacak kişi, takacağı gözlük ve eline alacağı kumanda aletiyle uygulamalı olarak püskürtme beton atma simülasyonunda yapması gerekenleri ve yaptığı hataları tecrübe ederek öğrenecektir. YUPAM araştırma merkezinde mevcut olan, püskürtme beton atacak kişilere uygulamaya geçmeden evvel dikkat edilmesi gereken hususların eğitiminin üç boyutlu ve görsel olarak verileceği püskürtme beton benzetim (simülasyon) laboratuvarında kullanılacak olan bu simülatör sayesinde, beton atacak işçiler gereken bilgi, beceri ve deneyimi kazanacaklardır. YUPAM araştırma merkezinde mevcut olan püskürtme beton simülatörü ile bu konuda kalifiye püskürtme beton operatörü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

YUPAM

“Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

FERAGATNAME

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir.

İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • +90 (216) 280 33 33
  • bilgi@yupam.org
  • Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak, D-100 Karayolu Yanyol, 34700 Üsküdar/İstanbul
Tüm Hakları Saklıdır 2024 by İstanbul Medeniyet Üniversitesi Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top