Search
tr-TRen-US

Proje Döngüsü Yönetimi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi YUPAM (Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi) olarak Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yönetimi eğitimleri alanında uzman ve tecrübeli akademisyen, proje ve saha deneyimi olan proje uzmanları tarafından verilmektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi YUPAM (Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi) olarak Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yönetimi eğitimleri alanında uzman ve tecrübeli akademisyen, proje ve saha deneyimi olan proje uzmanları tarafından verilmektedir.

Proje Yönetimi:
Proje Nedir?
Belirli bir yerde, belirli bir süre içerisinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik planlanan faaliyetler bütünüdür.
Uygulamak ve çalışmak istediğiniz alanda, sosyal, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, teknolojik, bilimsel, yeni, bağımsız veya önceki projelerin devamı olacak şekilde,proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan sürece proje döngüsü denilmektedir. Proje konusunun belirlenmesinden uygulanmasına tüm sürecin belirli bir sistematiğe göre tasarlanması proje döngüsü yöntemi ile belirlenmektedir.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan farklı proje yönetimi yaklaşımları bulunmaktadır.

Proje yönetim döngüsü, Avrupa Birliği tarafından kullanılan ve proje hazırlama sürecinin doğru planlanması, etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için tercih edilen bir yöntemdir.

Proje döngüsünün aşamaları;
  1. Fikrin belirlenmesi
  2. Proje fikrinin analiz edilmesi
  3. Projenin planlanması
  4. Projeye kaynak bulunması
  5. Faaliyetlerin uygulanması
  6. İzleme ve değerlendirme
Proje döngüsünün ilk üç aşamasında “sorun (problem), eksiklik” olarak belirlediğiniz konunun araştırmalar ve analizler ile netleştirilerek uygulanabilir olup olmadığı değerlendirilir. Projeye kaynak bulunması; sponsor ya da hibe veren kurumların araştırılması ya da projenin kendi fonlarının bulunması, faaliyetlerin uygulanması, izleme ve değerlendirme aşamaları da gerek sponsorluk ya da fon arayışı çalışmalarına gerekse hibe programlarının duyurularına ve başvuru süreçlerine göre planlanmalıdır.

Proje döngüsü yönetiminin avantajları;
Proje fikrini oluştururken neden-sonuç ilişkisi ile konunuzu belirlemenize olanak sağlar. Faaliyet sürecinde karşılaşabileceğiniz engelleri, riskleri ve sorunları belirlemenize yardımcı olur. Projenizin sürdürülebilir olması için uzun vadede planlama ve koşulları değerlendirmenizi sağlar. Projenin sürdürülebilirliği, projenin verimliliği, üretkenliği, etkinliği, etkililiği ve çarpan etkisi gibi devamını sağlayacak hususları açıkça ortaya koyar. Projenizi uygularken planlamadan kaynaklı sorunları en aza indirmenizi amaçlar.

YUPAM

“Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

FERAGATNAME

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması" Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir.

İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • +90 (216) 280 33 33
  • bilgi@yupam.org
  • Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak, D-100 Karayolu Yanyol, 34700 Üsküdar/İstanbul
Tüm Hakları Saklıdır 2024 by İstanbul Medeniyet Üniversitesi Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top